Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Chcą stworzyć klaster energii

17-10-2017, 10:30 Joanna Oreł

Ruda Śląska przemierza się do utworzenia klastra energii. Głównymi celami ma być m.in. samowystarczalność energetyczna, poprawa jakości powietrza, rozwój instalacji OZE, a przede wszystkim oszczędność. W poniedziałek w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych instytucji.

– Mamy możliwość utworzenia na terenie Rudy Ślaskiej klastra energii. Związane jest to z tym, że już dziś mamy dziś odnawialne źródła energii – np. w postaci instalacji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Natomiast za chwilę możemy mieć tych źródeł OZE więcej, ponieważ w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego mamy przewidziane dwie instalacje termicznej utylizacji odpadów. Są one na etapie procedowania formalnego. A zgodnie z ustawą – jeżeli mamy takie źródła odnawialne, to mamy możliwość tworzenia klastrów energii – mówił wiceprezydent Krzysztof Mejer.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele dostawców energii, spóldzielni mieszkaniowych, czy spółek miejskich, czyli podmiotów, które miałyby działać w konkretnej sprawie. – Klaster daje nam nam możliwość pozyskania tańszej energii i to jest nasz główny cel – podkreślał Krzysztof Mejer. Przybliżono więc mechanizmy powstawania klastra energii, a także możliwości finansowania jego stworzenia. Efektem ma być list intencyjny, który zostanie przesłany do zainteresowanych instytucji.


Komentarze