Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny w Rudzie Śląskiej

Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego

23-05-2019, 09:02 admin

Od 27 maja można będzie zgłaszać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Pula środków wyniesie tym razem prawie 4 mln zł. Podobnie jak w ubiegłym roku, wnioski mogą dotyczyć nie tylko inwestycji, ale także tzw. „projektów miękkich”. Mieszkańcy Rudy Śląskiej już po raz siódmy mogą zaangażować się w tę inicjatywę. Propozycje do budżetu obywatelskiego będzie można składać do 7 czerwca w przypadku wniosków papierowych, a do 12 czerwca za pośrednictwem platformy elektronicznej.

- Budżet obywatelski daje mieszkańcom możliwość bezpośredniego zdecydowania o części miejskich wydatków. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie rosła zarówno liczba zgłaszanych projektów, jak i głosujących – mówi Grażyna Dziedzic. - W miastach na prawach powiatu budżet obywatelski jest obecnie obowiązkowy w związku z ubiegłoroczną zmianą ustawy o samorządzie gminnym, ale w Rudzie Śląskiej wprowadziliśmy go już w 2014 r. – przypomina.

Harmonogram prac i podział pieniędzy określa podpisane dzisiaj zarządzenie prezydent Grażyny Dziedzic. Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2020 r. wyniesie 3 994 000 zł, z czego 1 024 000 zł na projekty duże (koszt realizacji zadania wynosi więcej niż 270 tys. zł) a 2 970 000 zł na projekty małe (kosztujące do 270 tys. zł). Co istotne, jeśli w wyniku weryfikacji koszt zadania zgłoszonego jako małe przekroczy limit, to zostanie ono automatycznie zakwalifikowane do zadań dużych. Zgłaszanie zadań będzie możliwe od 27 maja br. i potrwa do 7 czerwca w przypadku wniosków papierowych, a do 12 czerwca dla wniosków składanych za pośrednictwem platformy elektronicznej rudaslaska.budzet-obywatelski.org.

Zgłaszający będzie musiał dołączyć do wniosku listę co najmniej 30 osób popierających projekt. Następnie złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z wymogami zawartymi w uchwale Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska. Zakwalifikowane projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które prowadzone będzie za pośrednictwem wspomnianej platformy elektronicznej oraz w formie tradycyjnej w wyznaczonych punktach. - Do realizacji wybrane zostaną zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy – informuje Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

Propozycje do budżetu obywatelskiego od ubiegłego roku mogą dotyczyć nie tylko zadań inwestycyjnych, ale także tzw. „projektów miękkich”, czyli przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym czy społecznym, np. organizację koncertów, zawodów sportowych, festynów itp. Muszą one obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowić zadania własne gminy, możliwe do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Projekty muszą spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może być odpłatne. Utrzymana została zasada, że z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych. Pozostałe wymogi, jakie muszą spełniać wnioski, można znaleźć w uchwale Rady Miasta.

Przypomnijmy, że zmiany w zasadach budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej zostały wprowadzone podczas ostatniej sesji Rady Miasta. W 2020 roku nie będzie już podziału puli środków na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. - Po zmianach w ustawie o samorządzie gminnym jest to możliwe tylko tam, gdzie dzielnice funkcjonują jako jednostki pomocnicze gminy, a w naszym mieście mają one charakter zwyczajowy. W zamian wprowadzamy podział na projekty duże i małe, w zależności od kosztów ich realizacji - tłumaczy Grażyna Janduła-Jonda. Kolejna zawarta w uchwale zmiana to wprowadzenie możliwości odwołania się od decyzji komisji weryfikacyjnej. Ostateczną decyzję podejmie wówczas prezydent miasta po zapoznaniu się z treścią odwołania i opinią zespołu ds. budżetu obywatelskiego.

Wzory formularza zgłoszenia projektu oraz listy poparcia stanowią załączniki do zarządzenia i będą dostępne do pobrania na platformie elektronicznej oraz na stronie internetowej miasta, a także w Urzędzie Miasta, w Biurze Obsługi Mieszkańców. Wykaz projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania zostanie opublikowany 22 lipca. Mieszkańcy będą mogli głosować od 9 do 20 września, a lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 27 września.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to siódma tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku - 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł, a w 2019 roku – 3,720 mln zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – prawie 5,2 tys.

W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej realizowanych będzie 10 zadań – 1 ogólnomiejskie i 9 dzielnicowych. Zadanie ogólnomiejskie to tężnia solankowa w strefie aktywności przy ul. Górnośląskiej. W trakcie opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy dla tej inwestycji. Zadania dzielnicowe to: Bielszowice - budowa terenowych tras rowerowych typu singletrack/bikepark w okolicy Parku Strzelnica (przetarg w przygotowaniu), Bykowina - rozbudowa pasa drogowego wzdłuż ulicy Alfonsa Zgrzebnioka na miejsca postojowe (rozstrzygnięty przetarg), Godula - rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40 (w realizacji), Halemba - Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 (trwa procedura przetargowa), Kochłowice - strefa aktywności „Mrówcza Górka” (trwa procedura przetargowa), Nowy Bytom - strefa crossfit/siłownia napowietrzna typu street workout (trwa procedura przetargowa), Orzegów - plac zabaw z dwupoziomową piaskownicą, trampolinami oraz innymi atrakcjami przy ul. Fojkisa (w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę), Ruda - strefa aktywności lokalnej Park Gorgol (analiza zakresu zadania w związku ze zwiększonymi kosztami), Wirek - budowa ścieżki sensorycznej i placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37 (przetarg w przygotowaniu). Z dzielnicy Chebzie do tej edycji budżetu obywatelskiego nie zgłoszono żadnego projektu, natomiast jedyny projekt zgłoszony z dzielnicy Czarny Las nie zakwalifikował się do etapu głosowania. Szczegółową prezentację projektów można znaleźć na platformie elektronicznej rudaslaska.budzet-obywatelski.org.

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze