Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Projekt budżetu miasta na 2024 rok

16-11-2023, 09:55 JO

Dochody i wydatki w wysokości ponad miliarda złotych w tym prawie 130 mln zł na inwestycje, deficyt w kwocie 31,1 mln zł oraz zadłużenie pozostające na praktycznie takim samym poziomie co w tym roku. To najważniejsze założenia projektu budżetu Rudy Śląskiej na 2024 rok. Dokument ten w środę (15.11) został przesłany do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. O ostatecznym kształcie przyszłorocznego budżetu decydować będą rudzcy radni. Sesja budżetowa została zaplanowana na 14 grudnia br.

- Budżet konsolidacji finansów miasta. Tak można powiedzieć o przygotowanym projekcie dokumentu. Ujęte zostały w nim bowiem wydatki na kontynuację zadań rozpoczętych oraz realizowanych w większości ze wsparciem środków zewnętrznych. Zabezpieczono także środki na wykonanie dokumentacji oraz na wkłady własne, które pozwolą na zwiększenie dochodów poprzez pozyskanie środków zewnętrznych - krajowych i unijnych – podkreśla Michał Pierończyk prezydent miasta.

Przyszłoroczne dochody miasta zaplanowane zostały w kwocie 1,024 mld zł, z kolei wydatki na poziomie 1,055 mld zł. Tym samym deficyt miałby wynieść 31,1 mln zł. Pokryty on zostanie w głównej mierze ze wolnych środków pochodzących z kredytu zaciągniętego w tym roku. Zadłużenie miasta zgodnie z przyjętymi w projekcie budżetu założeniami ma wynieść 367,9 mln zł, co oznacza, że w stosunku do 2023 r. wzrosłoby jedynie o ok. 900 tys. zł. – Zadłużenia miasta pozostaje cały czas na bezpiecznym poziomie. Świadczy o tym wskaźnik zadłużenia, który w dla przyjętych w projekcie budżetu na 2024 r. założeń będzie niewiele większy od tego z 2018 r. i wyniesie 35,91% – wskazuje Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Na wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano ponad 129,9 mln zł. Władze miasta zamierzają w przyszłym roku stawiać na zielone inwestycje. Ponad 4,1 mln zł ma być przeznaczonych na wykonanie instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz komunalnych budynkach mieszkaniowych. Kolejnych 7,7 mln zł pochłonąć mają termomodernizacje budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkaniowych. Dodatkowo na modernizacje tych ostatnich w projekcie budżetu ujęto kwotę 8,3 mln zł.

Po stronie wydatków inwestycyjnych zapisane zostały także środki na zadania z zakresu rewitalizacji. Tu głównym projektem ma być rewitalizacja Szybu Franciszek oraz jego zabudowań, na co zabezpieczono w projekcie budżetu 5,8 mln zł. Natomiast 1,1 mln zł przeznaczonych ma być na rewitalizację terenów zielonych w tym nowe zagospodarowanie placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu. Z kolei 1,8 mln zł ma być wykorzystanych na modernizację dachów obiektów MOSiR, m.in. basenu w Rudzie oraz hali w Nowym Bytomiu. Z kolei największą inwestycją, która ma być w przyszłym roku realizowana w mieście, jest kontynuacja budowy trasy N-S od DTŚ do ul. Magazynowej. Na ten cel w projekcie budżetu zaplanowano 35,7 mln zł. Ponad 25,5 mln zł kosztować ma realizowana od ponad roku przebudowa ul. Wolności, a 6,5 mln zł zaplanowano na przebudowę dróg gruntowych.

W projekcie budżetu zabezpieczone zostały także środki na zadania, na które jeszcze dwa lata temu nie przeznaczono pieniędzy lub finansowano je w sposób bardzo ograniczony. To dofinansowanie sportu -  3,5 mln zł, dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych - 1,1 mln zł oraz stypendia dla uzdolnionej młodzieży szkolnej - 24 tys. zł.

Na projekt przyszłorocznego budżetu trzeba patrzeć także przez pryzmat przyszłorocznych wydatków, które pomimo rosnących dochodów ciągle będą wyższe, a w przypadku niektórych pozycji znacząco wyższe. W porównaniu z projektem budżetu na 2023 rok najbardziej wzrosną wydatki przeznaczone na wynagrodzenia w tym podwyższenie pensji minimalnej. Jest to kwota  42,4 mln zł. W dalszej kolejności wydatki na komunikację publiczną - 19,4 mln zł oraz zakup mediów w tym przede wszystkim energii elektrycznej i cieplnej - 8,9 mln zł.

Przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach projekt budżetu Rudy Śląskiej na 2023 r. musi teraz zostać zaopiniowany przez służby tej instytucji w ciągu 30 dni. O ostatecznym kształcie przyszłorocznego budżetu decydować będą jednak rudzcy radni. Sesja budżetowa została zaplanowana na 14 grudnia br.

Projekt budżetu miasta dostępny jest na stronie internetowej:

https://rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=80163&idmp=4167&r=r 

Źródło: UM Ruda Śląska


Komentarze