Facebook
Aktualny numer

Najlepszy tygodnik i portal społeczno-kulturalny
w Rudzie Śląskiej

Rewolucja na pętli

15-11-2023, 10:38 Joanna Oreł

Od października trwa generalna przebudowa pętli tramwajowej w Chebziu. Prace prowadzone są zgodnie z planem, ale pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami – te mają potrwać do końca stycznia przyszłego roku, kiedy kursowanie tramwajów przez pętlę ma wrócić do normy.

Przypomnijmy, że przebudowane zostanie ok. 1350 metrów toru pojedynczego. Układ torowy wyposażony zostanie w system smarowania szyn, rozjazdy, połączenia międzytorowe oraz sygnalizację świetlną uwzględniającą priorytet przejazdu dla tramwajów. Posadowione zostaną nowe słupy, na których rozwieszona będzie nowa sieć trakcyjna. Przebudowany zostanie również układ zasilania oraz oświetlenia terenu pętli.

W obrębie pętli powstaną nowe platformy przystankowe wraz z wiatami przystankowymi, tablicami SDIP oraz biletomatem. Przebudowane zostaną chodniki z nowymi dojściami do peronów, powstanie ścieżka rowerowa wraz z wiatą rowerową oraz droga technologiczna dla obsługi technicznej urządzeń. Niezbędna będzie również budowa odwodnienia torowiska wraz z budową przepompowni i podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, a także przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego.

– Wykonawca dokonał rozbiórki układu torowego na pętli oraz sieci trakcyjnej. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem zakresu pod warstwy konstrukcyjne torowiska. Wykonawca jest na etapie uzgadniania z UM Ruda Śląska dokumentacji oraz tymczasowej organizacji ruchu dla zakresu związanego z przebudową przejazdów na łącznicy z DTŚ w rejonie salonu Mercedes. Planowane prace to dalsze prace rozbiórkowe oraz zabudowa warstw konstrukcyjnych torowiska – informuje Joanna Olszówka, kierownik Działu Public Relations spółki Tramwaje Śląskie.

W związku z remontem zmienił się rozkład, a także lokalizacja przystanków linii tramwajowej nr 9. Jadąc z Chorzowa, dojeżdżamy do tymczasowego przystanku zlokalizowanego na wiadukcie nad DTŚ i aby kontynuować podróż w kierunku Bytomia, należy przejść ok. 300 m na przystanek tramwaju nr 29 w rejonie Ronda Unii Europejskiej. Co jednak nie dla wszystkich mieszkańców jest oczywiste. – ZTM uzupełni tablice na przystanku o informacje z możliwościami kontynuowania podróży z innych przystanków i gdzie są zlokalizowane – zapowiada Joanna Olszówka.

Przebudowa pętli i związane z tym zmiany w organizacji ruchu mają zakończyć się do 30 stycznia przyszłego roku, a prace wykończeniowe do 19 lutego 2024 r.

Przy okazji remontu zapytaliśmy także Tramwaje Śląskie o stan taboru, a to dlatego, że część tramwajów obsługujących linię nr 9 to pojazdy wysokopodłogowe. Tymczasem jest to środek transportu m.in. do Szpitala Miejskiego. – Obecnie linia 9 kursuje na skróconej trasie i obsługiwana jest 6 pociągami, z czego 4 z nich mają częściowo niską podłogę. Docelowo linia 9 obsługiwana będzie 8 pociągami, jednak z uwagi na ograniczoną dostępność taboru niskopodłogowego tylko część z nich będzie obsługiwane taborem niskopodłogowym – mówi Joanna Olszówka. – Wszystkie kursy wykonywane wagonami niskopodłogowymi są oznaczone w rozkładach jazdy i pasażerowie, którzy potrzebują lub chcą skorzystać z takiego taboru, mają możliwość wybrania kursu o odpowiedniej godzinie – dodaje.


Komentarze